Visie

Brooklyn is in 2012 gestart als een bureau met een missie: de eigen autonomie (her)vinden. Want mensen zijn tot veel in staat met grote verantwoordelijkheden voor gezin, huis, relaties, loopbaan etc. Soms is die autonomie weg. Dan kan Brooklyn weer richting geven om ‘eigenstandig’ verder te gaan. Want je hebt minder invloed op wat je tegenkomt in het leven, maar veel meer op hoe je ermee omgaat: Jíj-bepaalt! Brooklyn werkt daarom vanuit de volgende visie:

Samen leven en werken vragen in onze tijd permanent aandacht voor eigen ontwikkeling, zelfkennis en ‘eigenstandigheid’. Brooklyn helpt je je eigen vorming, kwaliteiten en ambities te doorgronden. Daarmee word je veerkrachtiger en effectiever in werk, relaties en leven: Jíj-bepaalt! Onze graadmeter voor succes is het toevoegen van waarde(n).

Anno 2020 is dit nog steeds onze visie en geven wij als netwerkorganisatie innovatief vorm aan ontwikkeling in werk, leven en loopbaan. Wij adviseren en trainen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, (team)coaching en persoonlijk leiderschap. Dit doen we in verschillende rollen: van HR-strateeg of -teamleider a.i. tot procesbegeleider en gesprekspartner voor management en directies. We richten ons altijd op moedig, waarchtig leiderschap want dat is waar deze tijd om vraagt!

Om die reden werken wij samen met diverse andere organisaties, o.a. het Factor Vijf Gezelschap, de Elzéard Academie en zijn wij betrokken bij Stichting WadDuurzaam.

Met welke vragen kun je bij Brooklyn terecht?

Brooklyn helpt antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe versterken we talenten en inzetbaarheid van mensen, op de korte en langere termijn?
  • Hoe voeren we vanuit wederzijds belang het gesprek over persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid in onze organisatie?
  • Hoe kunnen we optimaal veranderen: als persoon, als team en als organisatie?
  • Hoe zetten wij als professionals of als leidinggevenden de volgende stap in onze ontwikkeling en performance?
  • Hoe verbeteren wij als team onze samenwerking, zelfsturing en onderlinge communicatie?
  • Wat zijn mijn / onze drijfveren en hoe benutten we die voor persoonlijk en professioneel leiderschap? (Brooklyn is partner WaardenManagement).