Visie

Brooklyn is in 2012 gestart als een bureau met een missie: de eigen autonomie (her)vinden. Want mensen zijn tot veel in staat! We nemen immers grote verantwoordelijkheden in ons leven: voor gezin, huis, relaties, loopbaan etc. Soms is die autonomie weg. Dan kan Brooklyn weer richting geven om ‘eigenstandig’ verder te gaan. Want je hebt weinig invloed op wat je tegenkomt in het leven, maar veel op hoe je ermee omgaat: Jíj-bepaalt!

Anno 2019 is dit nog steeds onze visie. En intussen zijn wij doorgegroeid naar een landelijke, innovatieve netwerkorganisatie voor ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Wij adviseren, coachen en trainen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, teamontwikkeling, verandering en persoonlijk leiderschap in werk, leven en loopbaan.

De mensen van Brooklyn werken vanuit de volgende visie:
Samen leven en werken vragen in onze tijd permanent aandacht voor eigen ontwikkeling, zelfkennis en ‘eigenstandigheid’. Wij van Brooklyn geloven dat als je je eigen vorming, kwaliteiten en ambities goed doorgrondt, je veerkrachtiger en effectiever bent in werk, relaties en leven: Jíj-bepaalt! En wij helpen mensen hierbij. Onze graadmeter is niet boeken van succes maar het toevoegen waarde(n).

Om die reden spannen wij ons ook in voor Stichting WadDuurzaam.

Met welke vragen kun je bij Brooklyn terecht?

Brooklyn helpt antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe versterken we talenten en inzetbaarheid van mensen, op de korte en langere termijn?
  • Hoe voeren we vanuit wederzijds belang het gesprek over persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid in onze organisatie?
  • Hoe kunnen we optimaal veranderen: als persoon, als team en als organisatie?
  • Hoe zetten wij als professionals of als leidinggevenden de volgende stap in onze ontwikkeling en performance?
  • Hoe verbeteren wij als team onze samenwerking, zelfsturing en onderlinge communicatie?
  • Wat zijn mijn / onze drijfveren en hoe benutten we die voor persoonlijk en professioneel leiderschap? (Brooklyn is partner WaardenManagement).